Inkoppling av nya tjänstedelaren

 

 Urkoppling av fiber ur gamla CTS/tjänstedlearen

1.Lyft på den blå bygeln lite och dra ut fiberkabeln, kom ihåg fiberkabeln är gjord av glas och får ej böjas mer än en snusdosa är rund.
image1

 

2. här ser ni skåran på fiberkabeln som ska passa in under punkt 3 i nedan. Tjänstedelaren/CTS som ni tar bort kan vi ta hand om och ev använda i switchrummet.
image0

 

Inkoppling av Fiber i nya tjänstedelaren

1.vänd på tjänstedelaren öppna detta lock.

IMG 1786

2.Ta bort gummiproppen som är inringad
IMG 1787

 

3. Sätt in fiberkabeln den blå sladden som finns i ert medieskåp. det finns en skåra (inringat i rött) som ska passa in på följande skåra.

IMG 1788